-MENU-

お知らせ-HISTORY-

2016.07.03
報告書を発行しました.

2016.03.21
OB・OG 大学対抗戦 結果を公開しました.

2016.03.16
忘れ物一覧を公開しました.

2016.03.07
モデルイベント地図,入山申請書を公開しました.

2016.03.04
宿泊施設情報を更新しました.

2016.03.01
要項3.3を発行しました.

2016.03.01
宿泊施設情報を公開しました.

2016.02.29
併設大会プログラムを公開しました.

2016.02.23
併設大会エントリーリストを公開しました.

2016.02.22
要項3.2を発行しました.

Copyright (C) 2015年度日本学生オリエンテーリング選手権大会実行委員会 All Rights Reserved.